Středisko zdraví / O nás

Středisko zdraví spol. s r.o. je nestátní zdravotnické zařízení. Svůj provoz zahájilo 1. ledna 1998 v budově polikliniky Dobříš. Ve společnosti pracují praktičtí lékaři i ambulantní specialisté. Společnost disponuje také kvalitním množstvím odborníků v oblasti fyzioterapie a léčebné rehabilitace.

Naším cílem je poskytovat široké veřejnosti ze spádové oblasti Dobříše komplexní služby v oblasti péče o zdraví, prevence nemocí a jejich léčby doslova pod jednou střechou. Ke zvýšení komfortu našich pacientů využíváme vlastní vozový park sanitních vozů (zdravotnická dopravní služba), díky čemuž jsme schopni efektivně a účinně plánovat transport pacientů na nezbytná vyšetření na základě doporučení ošetřujícího lékaře. Tuto službu je možné si po obdržení žádanky od lékaře následně objednat na dispečinku sanitek.

Kancelář společnosti sídlí přímo v budově polikliniky, v ulici Pražská 38, Dobříš. Od 4. května 2022 zastupuje Středisko zdraví spol. s.r.o. na pozici jednatelky Ing. Veronika Švagrová.

Společnost Středisko zdraví spol. s.r.o. je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 35884.


Středisko zdraví P+S, s.r.o., která je dceřinou společností nestátního zdravotnického zařízení Středisko zdraví spol. s r.o., vykonává od roku 2004 správu budovy polikliniky Dobříš.

Všem uživatelům polikliniky Dobříš nabízí Středisko zdraví P+S, s.r.o. služby tzv. facility managementu, tj. :

  • zajišťuje pronájem ordinací a komerčních prostor
  • poskytuje subjektům, působícím v budově polikliniky komplexní technickou, administrativní a finanční správu

Kancelář společnosti sídlí taktéž přímo v budově polikliniky, a zastupuje ji Ing. Veronika Švagrová.

Společnost je registrována jako plátce daně z přidané hodnoty a má přidělené DIČ: CZ27185940