Středisko zdraví / Pracoviště / Interna a diabetologie / Ceník zdravotnických výkonů pro samoplátce

Tento ceník je platný v ordinaci MUDr. Landové

Ceník zdravotnických výkonů pro samoplátce

EKG vyšetření                                                        200,- Kč

Cílené interní vyšetření (předoperační, …)           1000,- Kč

Kontrolní vyšetření internistou                            600,- Kč

Komplexní interní vyšetření včetně EKG              1200,- Kč

Tento ceník nabývá platnosti dne 1. 1. 2023