Středisko zdraví / Pracoviště / Neurologie / MUDr. Kubík / Poskytovaná péče

Díky více jak dvacetileté lékařské praxi svým pacientům pomáháme s rozpoznáním a léčbou celého spektra neurologických onemocnění, jakými jsou například:

Algické vertebrogenní syndromy

Bolesti zad zejména v lumbosakrální oblasti mají prevalenci až 50% dospělé aktivní populace. Při protrahovaném či recidivujícím průběhu jsme schopni odhalit, zda se jedná jen o svalové postižení nebo o vážnější stav s postižením  nervů v oblasti páteře. Zde může výrazně pomoci vyšetření EMG

Polyneuropatie

Jedna z nejčastějších komplikací cukrovky, ale nejen této nemoci. EMG vyšetření má při diagnostice tohoto onemocnění nezastupitelnou roli. Dokážeme určit míru postižení a léčit i nepříjemné bolesti s tím spojené. Dále jsme schopni poznat, odhalit a léčit i jiné příčiny neuropatií. V tomto případě již musí následovat i odběry krve nebo odběr mozkomíšního moku.

Karpální tunel

Nejčastějším postižením nervů na končetinách je v zápěstí, jedná se o střední nerv (n. medianus) utlačovaný v takzvaném karpálním tunelu. Příčinou stavu bývá přetěžování končetin, jednostranná stereotypní práce, jak při práci na počítačích, tak i v montážních halách nebo jinou manuální činností. EMG má zásadní a nezastupitelnou roli v diagnostice tohoto onemocnění.  Určí tíži postižení a vhodnost ještě konzervativní léčby či již např. operačního řešení při velmi těžkém nálezu.

Závrati

Pocit nejistoty, nestability trápí mnoho pacientů.  Příčinou obtíží může být mnoho důvodu. Nejen postižení primárně mozku, ale i kombinace více faktorů – nežádoucí účinky léků, výkyvy krevního tlaku, blokádou krční páteře. Ale nejčastějším důvodem ve středním a vyšším věku je  benigní polohové vertigo, postižení v oblasti vnitřního ucha, poruchou receptorů, informujících o změnách polohy hlavy. Toto jsme schopni poznat speciálními testy a následně speciálními manévry léčit, s efektem až 80 %.

CMP

U pacientů po cévní mozkové příhodě „ mrtvici“ rádi převezmeme jejich dispenzarizaci. Pokud nebyly v akutní situaci hospitalizováni, naplánujeme další dovyšetření k odhalení příčiny stavu. Následně adekvátně nastavíme preventivní léčbu, provedeme edukaci. Při rozvoji vyššího svalového tonu, takzvané spasticitě, spolupracujeme s  centrem spasticity nemocnice Příbram, kde jsou pacienti dále léčeni specializovaným cvičením a aplikací botulotoxinu.

Demence

Zhoršení paměti, zpomalení myšlení, úsudku. Postižení výbavnosti slov, vzpomínek na událostí, osoby. Dále výkyvy nálad, někdy až agresivita, postižení řeči. Toto všechno jsou projevy různých forem demence. Z klinického vyšetření a za pomocí testů odhalujících úbytek myšlenkových funkcí, schopností, paměti jsme schopni rozpoznat první projevy demence. Naplánujeme do-vyšetření k vyloučení jiné příčiny stavu. V současné době jsou již dostupné léky, které dokážou průběh demence zpomalit a v některých případech, i na přechodnou dobu stabilizovat.

Migrény

Mezi takzvané primární bolesti hlavy patří migrény. Opakující se silné bolesti hlavy se zvracením světloplachostí, typicky očními projevy. I s tímto onemocněním můžeme svým pacientům, klientům pomoci. Jak léky ovlivňující náhlé potíže tak i s nasazením speciálních léků preventivně, aby se bolest vůbec nerozvinula. Je důležité probrat vyvolávající situace, okolnosti či užívání léků, které mohou spouštět bolesti. Režimová opatření plynoucí z rozboru okolností mohou přinést překvapující úlevu.

Jsme schopni se postarat ale i o pacienty např. s třesem, epilepsií a dalšími neurologickými onemocněními.