Středisko zdraví / Pracoviště / Zdravotnická dopravní služba

Dispečink sanitek

Kontakty a provozní doba

Vedoucí dispečinku:Gabriela Safínová
Telefon:318 521 366
Email:dispecink@szdobris.cz
Umístění:přízemí, vpravo před schodištěm
Provozní doba dispečinku:Po - Pá: 07:00 - 15:00

Podmínky služby

  • Zajišťujeme převoz pacientů z místa jejich pobytu do zdravotnických zařízení a zpět.
  • Podmínkou je takový zdravotní stav pacienta, který mu nedovoluje, aby se do zdravotnického zařízení dopravil sám.
  • O tom, zda má pacient nárok na převoz hrazený z veřejného zdravotního pojištění, rozhoduje ošetřující lékař.
  • Lékař na základě posouzení zdravotního stavu vyplní tzv. Příkaz ke zdravotnímu transportu, jenž pacienta opravňuje k zajištění dopravní služby a jejího uhrazení z veřejného zdravotního pojištění.
  • Bez tohoto příkazu není možné pacienta na náklady veřejného zdravotního pojištění převážet.
  • V případě, že není přeprava pacienta indikována ošetřujícím lékařem ( = hrazena z veřejného zdravotního pojištění), je možné uskutečnit převoz na základě individuální úhrady přímo v kanceláři dopravní služby.
  • V některých případech může ošetřující lékař také indikovat přepravu doprovodu pacienta.